Presentatie Onderzoek van PCB Fabricage van PCB Montage van PCB Mechatronica Kwaliteit Klant gebied

   

Aanvaarding van uw dossier

We ontmoeten elkaar om uw project te bespreken, uw technische eisen exact te bepalen en de termijnen vast te leggen.

Tijdens deze eerste ontmoeting stellen wij samen met u het formulier voor aanvaarding van het dossier op, waarin elk studie-element uitvoerig wordt beschreven.

 

Vertrouwelijk

Uw elektronische schema's zijn uw eigendom en moeten vertrouwelijk blijven. Wanneer wij uw dossier aannemen, sluiten wij desgewenst een vertrouwelijkheidsovereenkomst af.

                                          

De elementen van een studie

Het schema

De meeste ontwerpers werken met vereenvoudigde invoerprogramma's waarmee een NETLIST kan worden opgesteld die wij in ons ontwikkelingssysteem importeren. Dit systeem bevat de lijst van onderdelen, hun indruk (footprint) en de lijst van aansluitingen.

De studie kan ook vanaf een vrij getekend schema vertrekken. In dit geval kunnen wij het vastleggen en verfijnen of eventueel de lijst van aansluitingen coderen.

Het mechanisch plan

Indien de kaart specifieke afmetingen of uitsnijdingen heeft, is een uitvoerig mechanisch plan nodig. Hierin worden de bevestigingspunten bepaald, evenals de 'verboden' zones waarin geen sporen mogen worden aangebracht enz.

Technische gegevens van de onderdelen

Wij beschikken over een zeer uitgebreide bibliotheek van onderdelen; toch is het wenselijk om de elektrische gegevens en de afmetingen van specifieke of weinig voorkomende onderdelen bij het dossier te voegen.

Lijst met aanbevelingen

De ontwerper vermeldt hierin de bijzondere punten die bij de studie in acht moeten worden genomen: montagetechnologie, de stroom in de delen van de schakeling, isolatiespanning tussen draadgroepen, speciale afschermingen enz.

De offerte

Een uitgebreide en bindende offerte wordt u zo snel mogelijk toegestuurd. Indien nodig en voor bijzonder complexe dossiers wordt een voorafgaande studie van de bezetting (surfacing) uitgevoerd om de haalbaarheid van het dossier in te schatten.

 

 

De inplanting van de onderdelen

Deze fase van de studie bevat het uittekenen van de omtrek en de eventuele uitsnijdingen van de schakeling.

Vervolgens worden de onderdelen gepositioneerd en wordt een inplantingsvoorstel ter goedkeuring voorgelegd. Zo nodig wordt de layout gewijzigd.

 

                           

 

                       

Routing

Dit is de kern van onze activiteit. Hoewel onze ontwikkelingssystemen de automatische routing mogelijk maken, routen wij elk spoor afzonderlijk om het beste elektrisch resultaat te garanderen.

Bovendien worden de printdikten en de isolatie-afstanden zorgvuldig gekozen om de latere productiekosten van de schakeling te drukken (productieklasse).

 

De goedkeuring

Na het routen leveren wij bestanden in pdf-formaat of een afdruk op papier met de verschillende plannen van het dossier. Een exacte replica van de schakeling kan in AUTOCAD R14 formaat worden geleverd voor goedkeuring.

Eventueel kunnen in dit stadium nog bepaalde details worden gewijzigd.

 

 

Inhoud van het dossier

Productiegegevens

Deze gegevens zijn bestemd voor de fabrikant van de gedrukte schakelingen en omvatten:

  > De GERBER-bestanden met de verschillende clichés

  > Het GERBER-uitsnijbestand

  > De lijst met APERTUREN

  > Het EXELLON-bestand met de boorgegevens

  > De lijst van werktuigen (TOOLS) gebruikt bij het boren

Gedrukte documenten

  > Het overzichtsdocument met de productiegegevens

  > Een afdruk op papier van de verschillende plannen (layers)

  > De montageplannen van de onderdelen

  > Het boorplan

Gegevens van de onderdelen

  > De lijst met onderdelen in XLS-formaat

  > Het PICK AND PLACE ascii-bestand

  > Het GERBER-bestand voor het maken van de soldeersjabloon

CD-ROM

Het volledige dossier kan op CD-ROM worden geleverd, met de plannen in pdf-formaat.

Het kan eveneens per e-mail worden verstuurd.

 

 

                        

 

Adres Openingstijden Coördinaten accounting

 SKEDIA SPRL
 Rue des Bachères, 7A
 B-5060 TAMINES (Sambreville)
 TEL +32 71 51.70.52

 Ouvert du lundi au vendredi
 de 08H30 à 12H30 et
 de 13H30 à 18H00
 

 TVA : BE 0472.035.949
 Banque : ING
 IBAN : BE61-3701-0716-8317
 BIC : BBRUBEBB
Startpagina   |   Contactformulier   |   Toegang plan   |   Imprint